يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عملبسمه تعالي

از شعبان 1390 كه رحل اقامت در تهران افكنده‌ام، در هر انجمني كه قدم مي‌گذارم، فضلا و دانشمندان پس از آن كه مرا مي‌شناسند كه نويسنده كتاب «تجسم عمل يا تبدّل نيرو به ماده» هستم، با ابراز لطف و اظهار مرحمت، از من كتاب نامبرده را مي‌خواهند. و چون نسخ چاپ اول مدتي است كه تمام شده است عموماً به تجديد چاپ آن تشويقم مي‌كنند.

و اينك بعد از آن كه در حدود يك سال كار كرده و كتاب را از اول تا آخر از نظر گذرانيده‌ام، آن را حضور دانشمندان و دانش پژوهان تقديم مي‌كنم.

هيچ صفحه‌اي از چاپ اول، دست نخورده نمانده و تقديم و تأخيرهايي هم در مطالب آن رخ داده است و اضافاتي نيز بر آن افزوده‌ام. بحث «اتّساع جهان» را براي اين كه در كتاب مستقلي نشر كرده‌ام از آن برداشتم و اصول مطالب كتاب همان است كه بود.

25 بهمن ماه 1350

محمد امين رضوي