پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انسان و علوم انسانی در صحیفه سجادیه جلد اول =>دعای دوم


متن دعا
عنوان دعا
بخش اول: آفرینش پیامبر(صلی الله علیه و آله)، نبوت او، اختصاص او به امت آخر الزمان
بخش دوم: امتیازهای این امّت بر امّت های پیشین
بخش سوم: صلوات، الصلاة البتراء
بخش چهارم: انسان شناسی
بخش پنجم: هجرت، هجرت از بادیه به شهر
بخش ششم: جهاد و خشونت
بخش هفتم: بازهم؛ حمد و شکر
بخش هشتم: اهل بیت، عصمت و علم غیب، وصایتیان و ولایتیان