يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عمل =>آيات و احاديث در بقا و تجسم و تطوّرات اعمال


قرآن و حديث
حسنات دنيوي نعمت‌هاي بهشتي مي‌گردند
سيئات دنيوي شكنجه‌هاي اخروي مي‌گردند
توشة آخرت عمل است
حسنات طيباتند، سيئات خبائثند
اعمال افزايش مي‌يابند و بزرگ مي‌شوند