يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عمل =>آیا کارهای بندگان را خدا می کند؟!


مقدمه
انسان جانشين خداوند است
قرآن با جبريين مخالف است
آيا اعمال بندگان را خداوند مي‌آفريند؟