يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تجسم عمل =>مکان و زمان عمل محدود به دنیا و زندگی دنیاست


با مرگ، عمل ختم مي‌شود
انسان پس از مرگ
زمان در آخرت توقف مي¬كند
امتيازات ازواج بهشتي
در آخرت تعلم نخواهد بود