يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => نقد های علامه طباطبائی بر علامه مجلسی =>نقد های علامه (از مبحث 1 تا مبحث 20)


1- آیا فرد فاقد عقل مبغوض است؟ چرا؟
2- عقل مجرّد است؟ غیر از خداوند، مجرّدی وجود دارد؟
علامه طباطبائی: در پاورقی صفحه 100 می فرماید:
برهان
اما بحث مجرّد و مجرّدات
مكتب قرآن و اهل بيت (ع)
3- باز بحث در مجردات
بررسی:
4- بحث در تحریف کتاب و عدم تحریف
5- ارتجاع به دین ها و آئین های منسوخ
6- صوت و اسم صوت
7- طلب علم نحو یا طلب راه؟-؟
8- تنزیه و تشبیه
9- بازهم بحث در مجردات
10- چگونگی «زمان» در عالَم برزخ
11- دربارۀ حدیث ثقلین
12- مراء، معیار برای مناظرۀ علمیِ مشروع و نا مشروع
13- التَکبّر، و التکبّر علی الله
14- در معنی «حَدِّثْ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ لَا حَرَجَ»
15- منشأ و ماهیت علم أئمّه علیهم السلام
16- باز در ماهیت علم ائمّه علیهم السلام
17- جای گاه قرعه در احکام
18- دربارۀ حدیث «اِنّ اَمرنا صعب مستصعب»
19- دربارۀ حدیث «إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ» که با حدیث پیش، فرق دارد
20- اصحاب الرأی و القیاس
اخباریون: