يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => انقلاب مخملی در ایرانویژگی های انقلاب مصنوعی: برای انقلاب اصیل و طبیعی 17 ویژگی شمردیم، ویژگی های انقلاب مصنوعی نیز عکس همان 17 ویژگی است:

1- رفتار و حرکتی است برخاسته از شخصیت فردی افراد، نه از شخصیت جامعه.

2- شخصیت جامعه با آن مخالف است حتی اگر به دلایلی سکوت کرده باشد.

(سکوت جامعه در برابر آن معمولاً     بدین جهت است که دهان و زبان و دست جامعه، دولت است و جامعه منتظر است که دولت در برابر آن اقدام لازم را انجام دهد).

3- انقلاب مصنوعی در یک فرآیند «مزمن» تحقق نمی یابد. زادۀ تصمیم چند نفر و یا فردیت فردی افراد ناراضی و یا قدرت خارجی است.

4- ممکن است انقلاب مصنوعی چند بار حرکت کرده و شکست بخورد، اگر جامعه و نماینده جامعه (دولت) درباره آن ها اشتباه کند ممکن است به حالت مزمن در آمده و در کنار دیگر اشتباهات دولت، فرآیند یک انقلاب اصیل در زمان های بعدی را تکوین کنند.

5- انقلاب مصنوعی جنین ندارد و فاقد انباشت انرژی های لازم است و جامعه نسبت به آن نه احساس بارداری می کند و نه درد زایمان.

6- انقلاب مصنوعی پیکر جامعه را منفجر نمی کند، دولتی می آید و دولتی
می رود، تنها جهت و شکل نظام اجتماعی عوض می شود نه ماهیت جامعه. البته با مرور زمان به تحول ماهیت جامعه می انجامد.

7- گفته شد: غیر ممکن است یک انقلاب اصیل در مرحله اول شکست بخورد، اما انقلاب مصنوعی شکست می خورد و احتمال موفقیت آن دست بالا پنجاه، پنجاه است.

8- انقلاب مصنوعی جنین ندارد تا سقط جنین شود.

9- اگر انقلاب مصنوعی پیروز شود ممکن است در مرحله پس از پیروزی موفقیت مطلق داشته باشد (بر خلاف موفقیت انقلاب اصیل که بی تردید نسبی خواهد بود). زیرا خواسته آنان که انقلاب مصنوعی را به وجود آورده اند، محدود و معین است.

10- انقلاب مصنوعی دایه های مختلف ندارد، تکلیف ها از اول معین
است.

11- و همچنین: معمارهای متعدد نقشه به دست و ماکت ساز ندارد.

انقلاب مصنوعی مادر ندارد تا مانند پدیده های طبیعی مادرش او را تغذیه کند و یا مانند پدیده های اجتماعی برگردد و مادر خود را تغذیه کند. و سرنوشت آن در این باره سرنوشت «کار» است و تنها نیازمند کار کارشناسی و مدیریت کارشناسانه است و بس.

12- انقلاب مصنوعی فاقد «خود پالائی» است چون فاقد «شخصیت طبیعی» است و اگر دچار گرایش های مختلف درونی شود، صرفاً سیاسی خواهد بود که در جامعه های انقلاب نکرده، نیز همیشه چنین اختلافاتی هست. و انقلاب مصنوعی فرزندان خود را نمی خورد. چرا که اساساً فاقد فرزند است.

13- می تواند دگر ستیزی و دگر کشی داشته باشد. اما «دگر پالائی»- به شرحی که درباره انقلاب اصیل گذشت- ندارد.

14- انقلاب مصنوعی پس از پیروزی، در میان حقیقت گرائی و واقعیت گرائی گرفتار نمی شود. زیرا که اساساً فاقد ماهیت حقیقی است.

15- فرد انقلابی در انقلاب مصنوعی نصیحت پذیر است و در واقع بر اساس نصیحت ها (و به قول مخالفینش بر اساس تحریک ها) به میدان آمده
است.

16- جوانان: انقلاب مصنوعی از تصمیمات فردی افراد کهنه کار سیاسی و سالمندان ثروت طلب، ناشی می شود و به جوانان وعده های عیش و نوش می دهد، وعده ای که در ظاهر عنوان «آزادی» به خود می گیرد. و جوان ابزار دست آنان می گردد. بر خلاف انقلاب اصیل که جوانان پیران را به دنبال خود می کشانند.

 

و طبق مبانی انسان شناسی (که بنده در آثارم ارائه داده ام[1]) جوان در انقلاب اصیل مطابق اقتضاهای روح فطری به میدان می آید. اما در انقلاب مصنوعی بر طبق اقتضاهای روح غریزی اقدام می کند.

17- انقلاب اصیل در صدد عدالت است و اگر چنین نباشد اصیل نیست. و این بزرگ ترین ممیّزه انقلاب اصیل است. اما انقلاب مصنوعی همیشه و بدون استثناء در صدد تبعیض است.[1] رجوع کنید: تبیین جهان و انسان، بخش انسان شناسی دوم- و دیگر نوشته ها در سایت بینش نو.