يكشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => جامعه شناسی کعبهکعبه در آئین یهود:      

1- یهودیان همیشه افتخار می کردند که نیای بزرگ شان ابراهیم، کعبه را ساخته است.

2- یهودیان برای کعبه احترام قائل بودند و در آن حاضر شده و به نام دین ابراهیم خدا را عبادت می کردند.[1]

3- دو تمثال از ابراهیم و اسماعیل در درون کعبه و در کنار بت های عرب وجود داشت.[2]

4- قبر حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق هم اکنون در الخلیل به سوی کعبه است. ممکن است کسی ادعا کند که آن قبرها به سوی بیت المقدس هستند نه بسوی کعبه، زیرا الخلیل در حد فاصل بیت المقدس و مکه است و در مقام ادعا هر دو جهت مساوی است. اما بدیهی است که بیت المقدس در زمان داود و هیکل سلیمان نیز در زمان سلیمان تاسیس شده است[3] یعنی حدود 1100 سال پس از حضرت ابراهیم.

5- قبر حضرت دانیال (که به نصّ تورات از اسرای یهود در بین النهرین بوده، هنگامی که کوروش در حوالی 500 قبل از میلاد بابل را فتح کرد، در زمرۀ یهودیانی که به ایران آمدند به شوش آمده و در آن جا وفات کرده است) رو به کعبه است، نه به طرف بیت المقدس.

6- همچنین قبر حضرت حبقوق در تویسرکان ایران (که او نیز مانند حضرت دانیال از اسرای یهود در بین النهرین بود به ایران آمده) رو به کعبه است و نه به طرف بیت المقدس.

قبر حضرت حبقوق در توی سرکان مورد تایید یهودیان[4] و نیز مورد تایید واتیکان است که تصویری از مجسمه او از واتیکان ارسال شده و بر بقعه او نصب شده است.

یهودیان، چند سال پیش می خواستند جنازه این پیامبر را سرقت کرده ببرند که دستگیر شدند. کتاب حبقوق در سفر 35 تورات آمده است. و در مباحث بعدی گفتاری مشروح در چگونگی قبر این پیامبر خواهد آمد.  

7- از جملۀ بهانه های صهیونیست ها برای شعار «از نیل تا فرات» وجود کعبه است که به دست ابراهیم ساخته شده.

8- تورات ظهور اسلام را در میان اولاد اسماعیل که ساکن مکه بودند پیشگوئی کرده و محل کعبه را یکی از سه مکان مقدس، شمرده است:

الف: فصل 17، از سفر تکوین شمارۀ 20، می گوید: و در حق اسماعیل ترا شنیدم، اینک او را برکت داده ام و او را بارور گردانیده به غایت زیاد خواهم نمود و دوازده سرور تولید خواهد نمود و او را امّت عظیم خواهم نمود.

ب: فصل 18، از سفر تثیه، از زبان موسی(ع) می گوید: 17، و خداوند به من فرمود آن چه که گفتند نیکوست 18، از برای ایشان پیغمبری را مثل تو از میان برادران ایشان مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت تا هر آن چه به او امر می فرمایم به ایشان برساند 19، و واقع می شود شخصی که کلمات مرا به اسم من بگوید، نشنود من از او انتقام می کشم.

توضیح: 1)- اسحاق و اسماعیل دو برادر هستند موسی از نسل اسحاق و پیامبر اسلام از نسل اسماعیل است.

2)- مراد از جملۀ «کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت»: متن تورات به صورت کتیبه هائی به طور مکتوب به موسی(ع) نازل شده، اما قرآن کلام خدا است که به توسط وحی به دهان پیامبر اسلام(ص) گذاشته شده و به طور مکتوب نازل نشده.

عیسی(ع) نیز اولاً به حکم خدا بدون پدر متولد شده و نیز از میان بنی اسرائیل برخاسته نه از میان برادران بنی اسرائیل. و ثانیاً: بنابه اعتقاد خود مسیحیان انجیل کلام خود عیسی است نه کلام خدا. و مطابق عقاید اسلامی نیز روشن نیست که آیا انجیل واقعی به صورت الواح و کتیبه ها به حضرت عیسی نازل شده یا به سبک قرآن آمده؟- ؟ تنها کلام خدا که مسلّماً به دهان پیامبری گذاشته شده قرآن است.

ج: فصل 33، از سفر تثنیه: ا، و دعای خیری که موسی مرد خدا قبل از وفاتش بر بنی اسرائیل کرد این است 2، که گفت خداوند از «سینی» بر آمد و از «سیعیر» بر ایشان تجلّی کرد و از کوه «فاران» درخشنده شد و با هزار هزاران مقدسان ورود نمود و از دست راستش به ایشان شریعتی آتشین رسید.

سینی یا سینا و سیعیر یا ساعیر و فاران نام سه کوه هستند که اولی محل نزول وحی به حضرت موسی و محل شروع بعثت او بود. دومی محل شروع بعثت حضرت عیسی و سومی در مکّه و در کنار کعبه است که محل بعثت پیامبر اسلام(ص) می باشد.

در دعای معروف «سمات» که به طور مستند هم از امام باقر(ع) و هم از امام صادق(ع) نقل شده جملات زیر وجود دارد:

و بمجدک الّذی ظهر علی طور سیناء فکلّمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران و بطلعتک فی ساعیر و ظهورک فی جبل فاران.

مراد از «شریعت آتشین» که در متن تورات آمده، جنبه جهادی اسلام است. یهودیان افرادی مانند منتسکیو و نیز همه مسیحیان را تحریک کردند تا در سرتاسر دنیا بر علیه اسلام تبلیغ کنند که اسلام دین شمشیر است و کردند[5] اما هم یهودیان و هم مسیحیان که هر دو به تورات اعتقاد دارند وقتی به این سخن تورات می رسند وامانده می شوند. زیرا کتاب شان یک شریعت آتشین را تایید کرده است.

9- یهودیان زیادی به شبه جزیره عرب کوچ کرده بودند آبادی ها و شهرک های متعددی نیز در آن سرزمین بنا کرده بودند از قبیل خیبر، فدک و... از جمله شهرک های شان در کنار مدینه. آنان همیشه در انتظار ظهور پیامبر بزرگ از کنار کعبه و شهر مکه بودند قرن ها با این انتظار به زیارت کعبه و بررسی اوضاع مکه می رفتند تا نشانی از پیامبر موعود به دست آورند. حتی مطابق پیشگوئی های پیامبران شان، به اهل مدینه می گفتند: آن پیامبر از مکه به یثرب مهاجرت خواهد کرد و همین توصیف های پیشگویانه بود که زمینه ذهنی مردم مدینه را برای دعوت از پیامبر(ص) به مدینه آماده کرده بود.[1] دائره المعارف فرید وجدی ذیل واژه کعبه.

[2] همان.

[3] در برگ های بعدی در این باره بحث خواهد شد.

[4] سایت یهود نت- انجمن کلیمیان تهران

[5] جالب این که در خود انجیل آمده که عیسی می خواست نهضت و قیامش را به شمشیر مسلح کند که نتوانست- انجیل لوقا باب 22 آیه 36. و انجیل متی باب 10، آیه 24. 

عیسی(ع) در میان یهودیان و بر آنان مبعوث شد، چندین سال در میان شان تبلیغ کرد، رسالت او را نپذیرفتند مگر گروهی از مستضعفین که امکانات حمایت از او را نداشتند. قرن ها چنین گذشت تا قسطنطین امپراتور روم در قرن چهارم میلادی به زور شمشیر مسیحیت را بر بت پرستی اروپا پیروز گردانید و به شکستن بت ها در سرتاسر امپراتوری فرمان داد و هر کس که دین جدید را نمی پذیرفت کشته می شد. برای شرح بیش تر، رجوع کنید: دائره المعارف، ذیل «نصرانیه»، ص245. و به همه منابع تاریخی مربوط.