پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => مکتب در فرایند تهاجمات تاریخیبسم الله الرحمن الرحيم

 

قال علي (ع):

انّ امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الاّ ملک مقرّب، او نبيّ مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان.[1]

 

 

قال عليّ بن الحسين(ع):

انّ علم العالم صعبٌ مستصعب لا يحتمله الاّ نبيّ مرسل، او ملک مقرّب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان.[2]

 

 

قال الباقر (ع):

انّ امرنا صعبٌ مستصعب لا يقّر بأمرنا الاّ ملک مقرّب او نبيّ مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان.[3]

 

 

قال الصادق(ع):

انّ امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الاّ من کتب الله في قلبه الايمان.[4]

دربارۀ اين دفتر

چند نکتۀ درباره محتواي اين دفتر:

1 ـ محتواي اين دفتر مطالب تحريري و تدويني نيست، به اصطلاح مطالبي است که به صورت کنفرانس در جلسات متعددي در حلقه دوستاني از اهل دانش ارائه شده است. سپس با اصلاحاتي و تکمله­هائي به روي کاغذ پياده شده است.

2 ـ سبک و روش اين مباحثات، سبک و روال ليبراليزه نيست، زبان و بيانش مکتبي است، که در خلال مباحث فرق اين دو نيز يادآوري شده است.

3ـ نظر به اين که گاهي بعضي از اعضاي حلقه، از حضور در جلسه به هر دليل باز مي­ماندند به ناچار در جلسات بعدي برخي از مطالب جلسات پيشين به طور اشاره­وار تکرار شده است.

4 ـ پرسش و پاسخ­هائي که در ضمن جلسات بوده در متن جريان سخن قرار گرفته مگر در چند مورد.

5 ـ اين دفتر به دليل موضوع خود، بيش­تر نيازمند داوري خواننده است. با اين پيشنهاد: به دليل همان ويژگي موضوع، بهتر است داوري دربارۀ آن با همراهي با اين برگ­ها در آخر، انجام يابد.

6 ـ سايت بينش نو با آدرس: www.binesheno.com در انتظار نظرها و داوري­هاي خوانندگان محترم است.[1] . بحار، ج 2، ص 183، ح 2.

[2] . همان، ص 190، ح 25.

[3] . همان، ص 191، ح 30.

[4] . همان، ص 195، ح 41 ـ اين گونه حديث­ها با تعبيرهاي مختلف از طرق و سندهاي فراوان، آمده است از جمله: کافي، ج 1، ص 401 ـ مستدرک ج 12، ص 296 ـ بحار، ج 2، ص 71 تا 212 و نيز ج 10، ص 102 و ج 22، ص 342 و متون متعدد ديگر، گاهي به جاي «امرنا»، «حديثنا» آمده هر دو به يک معني است.