چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => امام مهدی ( عج ) =>مدّعيان دروغين مهدويّت


از چه زمانى، عدّه اى به دروغ، ادعاى مهدويّت كردند؟
چه راه هايى براى شناختن مهدى نمايان وجود دارد؟