چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => امام مهدی ( عج ) =>وظيفه ى شيعه در دوره ى غيبت


وظايف مسلمانان در زمان غيبت امام عصر (عج) چيست؟
چه انتظارى صحيح و چه انتظارى غلط است؟
راه هاى دوستى با امام زمان (عج) كدام است؟
دلايل مخالفان قيام