پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تاریخ ایل قاراپاپاق =>بخش چهارم : فولکلور و مونوگرافي


مونوگرافي
موسم‌ها و روزهاي مشخص سال
موسم‌ها و روزها با معيارهاي مذهبي
واحدهاي وزني - غذاها
زيارتگاه‌ها - تفريح گاه‌ها - شكارگاه‌ها
طبابت سنتي
خانه سازي و باجه دفاعي
هنرهای دستی - بازی ها
نام سبزي ها - نام مرغان وحشي
اصطلاحات در نزولات آسماني