پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تاریخ ایل قاراپاپاق =>بخش سوم : پس از سال 1320 شمسي


قاراپاپاق در سالهاي 1320 و پس از آن
رياست داخلي قراپاپاق
ماجراي سيلوه
جنگ اسماعيل آباد
كوه به كوه نمي‌رسد ...
طرح هلال آمريكا