پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

صفحه اول >> کتاب ها => تاریخ ایل قاراپاپاق =>بخش اول : سابقة تاريخي


قاراپاپاق
تركان و ايران
قره‌پاپاق در آواجيق
دشت و جلگه سولودوز
درياچه‌هاي سولودوز
تاريخچه سولودوز
آب و هوا و تپه حسنلو
نام سرزمين
روستاهاي مسكون سلدوز قبل از آمدن قاراپاپاق
مساحي منطقه و تنظيم اسناد تيول
مذهب و جمعيت و تيره‌هاي هشتگانه قره پاپاق
تاريخ سياسي
رؤساي ايل
قاراپاپاق در جنگ هرات
قيام شيخ عبيدالله شمزيني
قره پاپاق در استر آباد
نجفقلی خان دوم
حیدر خان حاکم
وزير مختار فرانسه «اوژن اوبن» در ميان قاراپاپاق
اشغال سولدوز توسط عثمانيان
ماجراي «باپير آقا» مير پنج قره پاپاق
چگونگي حكومت محلي در سالهاي اشغال
ارس خان، خان تركاون
قاراپاپاق و مشروطه
غائله ارامنه و جيلو
قاراپاپاق در سالهاي قحطي
غائله اسماعيل سيميتقو
قره پاپاق و دربدري
ماجرائي شنيدني
جنگ سيميتقو و ملكزاده
خالو قربان در يندرقاش
مراجعت قاراپاپاق از دربه دري